Menu
PGS

Wat betekent berekenen 'naar rato' in tabel 'te hanteren ondergrenzen en vrijstellingen' van PGS15 wanneer er sprake is van verschillende stoffen waarvoor verschillende ondergrenzen gelden? Idem voor artikel 4.6 lid 2 van de Ministeriele Regeling bij het Activiteitenbesluit?

Vindplaats

Pgs15:2005 Tabel 3
Pgs15:2011 Tabel 1.2

De ondergrens voor een combinatie van stoffen moet op 100% worden gezet.

Voorbeelden:

  • 0,5 liter CMR (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch)-stof (=50% van de betreffende ondergrens)
    plus 5 liter klasse 3, verpakkingsgroep II (=20% van de betreffende ondergrens)
    plus 50 liter klasse 8 (=20% van de betreffende ondergrens)
    maakt een totaal van 90% waardoor PGS15 niet van toepassing is.
  • Indien 1 liter CMR-stof wordt opgeslagen (100% van de betreffende ondergrens), dan heeft dat tot gevolg dat door toevoeging van elke andere hoeveelheid van een andere stofklasse de totale ondergrens van 100% wordt overschreden en PGS15 van toepassing is.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15