Menu
PGS

In paragraaf 7.1 lijkt het dat de opslag van spuitbussen en gaspatronen tot 400 kg niet binnen de werkingssfeer van PGS15 ligt. In paragraaf 7.4 worden echter voorschriften gegeven voor de opslag van maximaal 400 kg. Hoe valt dit met elkaar te rijmen?

Deze tekst wordt te zijner tijd gecorrigeerd. Het hoofdstuk is ook van toepassing voor de opslag van minder dan 400 kg spuitbussen (voor zover de ondergrens wordt overschreden).


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15