Als er vier opslagvoorzieningen van 10 ton aan elkaar geschakeld zijn, waarbij tussen de geschakelde ruimten een gezamenlijke WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) van 60 minuten is gerealiseerd, is hier dan sprake van één opslagvoorziening van 40 ton waarbij hoofdstuk 4 van PGS15 van toepassing is of is hier sprake van 4 keer een 10 ton opslagvoorziening waarbij hoofdstuk 3 van PGS15 van toepassing is? Maakt het nog iets uit of er een dak boven de 4 X 10 ton geschakelde opslagvoorzieningen aanwezig is?

Er is sprake van vier opslagvoorzieningen.

Het bedrijf, maar ook het bevoegd gezag, moet wel nagaan of er nog sprake kan zijn van een veilige bedrijfsvoering vanuit logistiek oogpunt. Als er bijvoorbeeld een min of meer statische opslagsituatie is (veelal dezelfde stoffen, weinig variatie in hoeveelheden, interne voorraad voor eigen bedrijfsvoering) zal opslag in verschillende aparte voorzieningen weinig logistieke problemen opleveren. Daarentegen zullen in een dergelijke situatie bij bedrijven met een sterk wisselende opslagsituatie (zowel qua gevaarscategorie als qua hoeveelheid) met veel interne transportbewegingen, logistieke en veiligheid gerelateerde beperkingen ontstaan.

Volgens voorschrift 3.2.2 PGS 15:2016 moet de WBDBO tenminste 60 minuten moet bedragen.

Vindplaats

  • PGS 15:2016 voorschrift 3.2.2
  • PGS 15:2011 voorschrift 3.2.4


backTerug naar Vraag en Antwoord PGS15