Menu
PGS

Als er bijvoorbeeld vier opslagvoorzieningen van 10 ton aan elkaar geschakeld zijn, waarbij tussen de geschakelde ruimten een gezamenlijke WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) van 120 minuten is gerealiseerd, is hier dan sprake van één opslagvoorziening van 40 ton waarbij hoofdstuk 4 van PGS15 van toepassing is (de ‘oude’ CPR 15-2 voorzieningen) of is hier sprake van 4 keer 10 ton opslag waarbij hoofdstuk 3 van PGS15 van toepassing is? Maakt het nog iets uit of er een dak boven de 4 X 10 ton geschakelde opslagvoorzieningen aanwezig is?

Er is sprake van vier opslagvoorzieningen.

Het bedrijf, maar ook het bevoegd gezag, moet wel nagaan of er nog sprake kan zijn van een veilige bedrijfsvoering vanuit logistiek oogpunt. Indien er bijvoorbeeld een min of meer statische opslagsituatie is (veelal dezelfde stoffen, weinig variatie in hoeveelheden, interne voorraad voor eigen bedrijfsvoering) zal opslag in verschillende aparte voorzieningen weinig logistieke problemen opleveren. Daarentegen zullen in een dergelijke situatie bij bedrijven met een sterk wisselende opslagsituatie (zowel qua gevaarscategorie als qua hoeveelheid) met veel interne transportbewegingen, logistieke en veiligheidsgerelateerde beperkingen ontstaan.

In voorschrift 3.2.3.1 PGS 15:2005 is aangegeven dat bij geschakelde voorzieningen ook het dak een brandwerendheid van minimaal 60 minuten moet hebben.

In voorschrift 3.2.4 PGS 15:2011 is alleen WBDBO tenminste 60 minuten moet bedragen.

Vindplaats

PGS 15:2005 3.2.3.1
PGS 15:2011 3.2.4


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15