Menu
PGS

Een bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit en slaat gasflessen op. Kan daar een maatwerkvoorschrift voor opgesteld worden? Is een alternatieve gelijkwaardige voorziening mogelijk?

Maatwerk is niet mogelijk. Maatwerk (nadere eis) is alleen mogelijk voor de voorschriften waarvoor dat in het Activiteitenbesluit of de Ministeriële regeling is aangegeven. Voor PGS 15 is in artikel 4.5 van de regeling aangegeven dat maatwerk mogelijk is voor de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6 en 3.18, voor zover deze voorschriften uit PGS 15 voorzien in de mogelijkheid tot afwijkende voorschriften. De voorschriften uit hoofdstuk 6 van PGS 15 (opslag van gasflessen) worden in deze opsomming niet genoemd.

Als er sprake is van een verplichte maatregel, kan het bedrijf in plaats daarvan wel een gelijkwaardige voorziening toepassen. Dit houdt in dat een andere maatregel wordt getroffen dan in een voorschrift van de PGS 15 is opgenomen, zie paragraaf 1.8 van PGS 15. Het bevoegd gezag beoordeelt of daarmee een gelijkwaardige bescherming kan worden bereikt. Zie hiervoor artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit en de Nota van Toelichting bij artikel 4.5 van de Ministeriële regeling.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15