Menu
PGS

Hoe moet worden omgegaan met lege, ongereinigde verpakkingen?

De stelregel is dat lege ongereinigde verpakkingen hetzelfde moeten worden behandeld als volle verpakkingen. In PGS 15:2005 is een verschil gemaakt met de voorgaande richtlijn CPR 15. De lege verpakkingen hoeven niet mee te tellen in de opvangcapaciteit. In PGS15:2011 is aangegeven dat deze verpakkingen buiten de opslagvoorziening kunnen worden opgeslagen als alle gevaren zijn weggenomen.

Vindplaats

PGS15:2005 voorschrift 3.1.5 paragraaf 3.9
PGS15:2011 voorschrift 3.1.5 paragraaf 3.9


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15