Menu
PGS

Mogen zogenaamde ‘lecture bottles’ (kleine gasflesjes geschikt voor meermalig gebruik) gezamenlijk met andere gevaarlijke stoffen in een brandveiligheidskast worden opgeslagen?

Nee.

Volgens voorschrift 3.1.1 van de PGS15 moeten gasflessen gescheiden van overige gevaarlijke stoffen, in een aparte opslagvoorziening worden opgeslagen. Het gebruik van ‘lecture bottles’ vindt in het algemeen in een zuurkast plaats. Dit geldt ook voor de werkvoorraad.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15