Waar zijn PGS richtlijnen als Best Beschikbare Techniek (BBT) aangewezen?

In bijlage 1 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (MOR) worden BBT-documenten aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de bepaling van BBT in het kader van de omgevingsvergunningverlening (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Waterwet) rekening moet houden. Het begrip Beste Beschikbare Technieken (BBT) staat voor de meest doeltreffende methoden die technisch en economisch haalbaar zijn, om nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te voorkomen.


backTerug naar Vraag en Antwoord PGS15