Menu
PGS

In PGS15 voorschrift 4.6.2 en 4.8.1.2 wordt gesproken van 'inzetbaarheid van de brandweer'. Binnen welk tijdsbestek is de brandweer inzetbaar en welk moment wordt hierbij als uitgangspunt gehanteerd? Het wegrijden uit de kazerne, het moment van aankomst, het moment van aanvang bluswerkzaamheden of anders?

De brandveiligheidsconcepten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen dat binnen 15 minuten na het melden van de brand aan de centrale de brandweer aanwezig en operationeel is.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15