Menu
PGS

Een geaccrediteerde inspectie-A-instelling mag niet zelf een uitgangspuntendocument voor een brandbeveiligingsinstallatie opstellen en vervolgens de inspectie uitvoeren. Is dit altijd zo geweest, of is de regelgeving op dit punt gewijzigd?

Vindplaats

PGS 15:2005 paragraaf 4.8
PGS 15:2011 paragraaf 4.8

Tot een paar jaar geleden (2005) maakten inspectie-instellingen ook zelf Programma's van Eisen (PVE's) voor bedrijven. Een PVE is (in dit verband) een ontwerp van een brandbeveiligingsinstallatie.

In het kader van het Vuurwerkbesluit is er vanuit de Raad voor Accreditatie een overgangsregeling geweest, die ook van toepassing wordt gezien op PVE's in het kader van CPR 15-2/PGS 15. Het maken van ontwerpen van installaties en het daarna goedkeuren ervan brengt de onafhankelijkheid van een inspectie-instelling in het geding. Het is daarmee in strijd met de accreditatievereisten. De Raad voor Accreditatie staat dat inmiddels niet meer toe. Het zijn van een inspectie A-instelling (daarom de ‘A') betekent dat het bedrijf onafhankelijk is en niet het ontwerp van de installatie heeft gemaakt.

Raad voor Accreditatie
De overheid controleert overigens niet zelf of een inspectie-instelling wel voldoet aan de criteria voor een A-instelling. Dat doet de Raad voor Accreditatie (RVA) op basis van de NEN-EN-ISO/IEC 17020. Als de RVA van mening is dat zaken niet op orde zijn, dan verliest de inspectie-instelling zijn accreditatie. Oude PVE's opgesteld door inspectie-instellingen zijn niet per sé slecht, maar voor nieuwe situaties (of vernieuwde PVE's of uitgangspuntendocumenten, UPD's) mag het dus nu niet meer. Via de accreditatie van de certificering op basis van EN 45011 wordt het certificatieproces geborgd.

Vijfjaarlijkse beoordeling
Voor een bevoegd gezag is van belang dat als er sprake is van een PVE dat nog is opgesteld door een inspectie-instelling dit bij de vijfjaarlijkse beoordeling van het uitgangspuntendocument wordt rechtgezet. Vanaf dat moment mag er geen sprake meer zijn van een door een inspectie-instelling opgesteld PVE of uitgangspuntendocument. Dit moet dan wel eerst in de vergunning conform de PGS 15 als voorschrift worden geborgd.

Inspectie A-instelling
De inspectie A-instelling beoordeeld of het UPD in overeenstemming is met de geldende ontwerpnorm voor de brandbeveiligingsinstallatie. Bij de vijfjaarlijkse beoordeling worden de onderdelen van het UPD die gaan over de goede werking van de brandbeveiligingsinstallatie op actualiteit beoordeeld. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de gehanteerde uitgangspunten en normen die golden bij de opstelling en welke nu gelden. Ook worden wijzigingen in de installatie beoordeeld.

Wat te doen in volgende situaties

Er is geen ontwerpdocument

Er is geen ontwerpdocument (een programma van eisen (PvE) of Basis document Brandveiligheid (BdB)). Er moet dan een uitgangspuntendocument (UPD) worden opgesteld. Het UPD mag niet door een geaccrediteerde inspectie-instelling worden gedaan, zie Eisen opsteller uitgangspuntendocument. Een geaccrediteerde inspectie-A-instelling moet het UPD beoordelen. Vervolgens moet het UPD worden goedgekeurd door het bevoegde gezag.

Ontwerpdocument van voor 1 januari 2006

Er is een ontwerpdocument (PvE/BdB) opgesteld voor 1 januari 2006, veelal opgesteld door een Inspectie A-instelling. Op grond van dit document wordt de installatie jaarlijks door een Inspectie A-instelling geïnspecteerd en als de installatie voldoet een certificaat en/of een goedkeurend inspectierapport afgegeven. Als de jaarlijkse inspectie door een andere inspectie A-instelling wordt uitgevoerd dan is dit aanvaardbaar. In dit geval is het aanvaardbaar en wordt het geaccepteerd dat de inspectie door de opsteller van het ontwerpdocumen wordt uitgevoerd. Omdat het ontwerpdocument ouder is dan vijf jaar, zal het op korte termijn beoordeeld moeten worden op actualiteit en in sommige gevallen ook geactualiseerd moeten worden.
Het UPD mag niet door een geaccrediteerde inspectie-instelling worden gedaan, zie Eisen opsteller uitgangspuntendocument. Een geaccrediteerde inspectie-A-instelling moet het UPD beoordelen. Vervolgens moet het UPD worden goedgekeurd door het bevoegde gezag.

Ontwerpdocument tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2010

Er is een ontwerpdocument opgesteld tussen 1 jan 2006 en 1 jan 2010. Als het door een Inspectie A-instelling is opgesteld, mag deze inspectie instelling de installatie niet inspecteren. De eigenaar van de installatie kan de inspectie laten uitvoeren door een andere inspectie A-instelling of het ontwerpdocument actualiseren naar een UPD.
Het UPD mag niet door een geaccrediteerde inspectie-instelling worden gedaan, zie Eisen opsteller uitgangspuntendocument. Een geaccrediteerde inspectie-A-instelling moet het UPD beoordelen. Vervolgens moet het UPD worden goedgekeurd door het bevoegde gezag.

Ontwerpdocument na 1 januari 2010

Er is een ontwerpdocument opgesteld door een inspectie A-instelling na 1 januari 2010. Dit is in strijd met de accreditatie-eisen voor de inspectie A-instelling. Er moet zo spoedig als mogelijk een nieuw ontwerpdocument worden opgesteld.
Het UPD mag niet door een geaccrediteerde inspectie-instelling worden gedaan, zie Eisen opsteller uitgangspuntendocument. Een geaccrediteerde inspectie-A-instelling moet het UPD beoordelen. Vervolgens moet het UPD worden goedgekeurd door het bevoegde gezag.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15