Menu
PGS

Wie bepaalt de inspectiefrequentie voor een brandbeveiligingsinstallatie?

Het bevoegd gezag bepaalt in de omgevingsvergunning de inspectiefrequentie, deze kan overgenomen zijn uit het Uitgangspuntendocument (UPD). In de PGS 15 wordt ervan uitgegaan dat er een jaarlijkse inspectie door een geaccrediteerde inspectie-A-instelling plaats vindt. Het Uitgangspuntendocument kan een andere inspectiefrequentie beschrijven op grond van gehanteerde ontwerpnorm voor de brandbeveiligingsinstallatie. In de ontwerpnormen worden eigenlijk niet of nauwelijks inspectiefrequenties vermeld.

Andere partijen
Mogelijk dat een andere eisende partij, bijvoorbeeld een verzekeraar, ook eisen stelt aan de brandbeveiligingsinstallatie. Dat is een zaak tussen bedrijf en de andere partij.

Deze vraag behandelt:

PGS 15:2005 vs 4.8.2.3
PGS 15:2011 vs 4.8.6


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15