Waarom wordt er in PGS15 geen onderscheid gemaakt tussen gassen met verschillende inhoud? Waarom is brandwerendheid zoals opgenomen in tabel 6.1 ook vereist voor inerte gassen zoals argon en koolzuur?

Risico’s van gasflessen worden hoofdzakelijk bepaald door hitte aanstraling met als gevolg raketwerking en/of scherfwerking. Het maakt dan niet uit wat de aard van het gas is.


backTerug naar Vraag en Antwoord PGS15