Menu
PGS

Is het mogelijk voor een inspectie-instelling om een brandbeveiligingsinstallatie goed te keuren zonder dat een certificaat kan worden verstrekt?

Nee, In PGS 15 is voorgeschreven dat een goedkeurend inspectierapport of een certificaat beschikbaar moet zijn. De goedkeuring moet voldoen aan de door het bevoegd gezag goedgekeurde uitgangspunten. Experts zijn van mening dat het voor het bevoegd gezag van belang is om altijd over het goedkeurende inspectierapport te beschikken omdat dat inzicht geeft in de feitelijke stand van zaken en mogelijke actiepunten voor het bevoegd gezag.

vindplaats:
pgs15:2005 vs 4.8.2.3
pgs 15:2011 vs 4.8.5

 


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15