Menu
PGS

Gasflessen worden regelmatig in brandwerende opslagkasten opgeslagen. Voorschrift 6.2.17 van PGS 15 geeft echter aan dat van een inpandige opslagvoorziening ten minste één wand een buitenmuur moet zijn waarin zich ten minste één deur bevindt. Voor een gasflessenopslagkast is deze eis onmogelijk. Betekent dit nu dat deze kasten niet zijn toegestaan?

Bij de toepassing van PGS 15:2005 is er voor een beoordeling van een brandveiligheidskast voor gasflessen het gelijkwaardigheidsbeginsel van toepassing (paragraaf 1.8). Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien de brandveiligheidskast aan de norm EN 14470-2 voldoet.

In die gevallen is het ook noodzakelijk om de locatie van de gasflessen duidelijk kenbaar te maken aan de hulpdiensten; één en ander conform voorschrift 3.18.

Bij de actualistatie van PGS 15 is een aparte beoordeling niet meer nodig en is in PGS 15:2011 een paragraaf opgenomen over de opslag van gasflessen in de brandveiligheidskasten.

Deze vraag behandelt

PGS15:2005 6.2.17
PGS15:2011 paragraaf 6.3


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15