Mogen gasflessen die zijn aangesloten op een verzamelleiding in een PGS 15-opslagvoorziening?

Ja, in ruimten waar gasflessen zijn opgeslagen mogen ook gasflessen aanwezig zijn die via vaste leidingen zijn aangesloten.

Zijn er situaties waar, in verband met beperkt beschikbare ruimte binnen een bedrijf, wordt gekozen om de opslag van ‘losse’ gasflessen en gasflessen aangesloten op een verzamelleiding te combineren in een opslagvoorziening? Dan moet wel steeds worden nagegaan of deze situatie veiligheid technisch gezien acceptabel is. De opslag moet in ieder geval voldoen aan de eisen van hoofdstuk 6. Het is in eerste instantie aan het bedrijf om aan te tonen of deze wijze van opslag verantwoord is. Het mag duidelijk zijn dat:

  • de doorvoering van de leiding(en) mag niet leiden tot een vermindering van de WBDBO van de opslagvoorziening;
  • de leiding(en) inclusief afsluiter(s) moeten zijn aangelegd door een deskundige installateur (ten minste aantoonbare ervaring met het aanleggen van gasleidingen);
  • leidingen(en) moeten tegen aanrijden of andere situaties zijn beschermd tegen beschadiging;
  • de afsluiter(s) moet zodanig zijn geplaatst dat deze bij een calamiteit snel kan/kunnen worden gesloten.

Als er alleen aangesloten gasflessen aan een verzamelleiding aanwezig zijn zonder gasflessen in opslag, is een PGS 15 opslagvoorziening niet vereist.

Vindplaats

  • PGS 15:2016 vs 6.2.1 en 6.2.11
  • PGS 15:2011 vs 6.2.1 en 6.2.11


backTerug naar Vraag en Antwoord PGS15