Menu
PGS

Vallen gasflessen die zijn aangesloten op een verzamelleiding onder PGS 15?

PGS 15:2005 Nee. De PGS15 geldt alleen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en verpakte CMR stoffen. Gasflessen die zijn aangesloten op een verzamelleiding vallen niet onder de scoop van de PGS. Het grote verschil met de opslag van gasflessen, is dat gasflessen die zijn aangesloten op een verzamelleiding in gebruik zijn.

PGS 15:2011 Ja, bij actualisatie van PGS 15 is dit opgenomen in voorschrift 6.2.11. Gasflessen verbonden aan vaste leidingen aan een installatie mogen in combinatie met opslag worden toegepast.

 Achtergrond van actualisatie

Een strikte uitleg van de voorschriften 3.1.4 PGS15:2005 (‘geen aftapwerkzaamheden toegestaan in een opslagvoorziening’) en 6.2.10 PGS15:2005 (‘geen andere stoffen opslaan’), zou betekenen dat het niet is toegestaan in een opslagvoorziening ook gasflessen met aansluiting op een (verzamel)leiding te plaatsen. Het gevolg hiervan kan dan zijn dat deze aangesloten gasflessen onbeschermd (in open ruimte) zouden komen te staan, hetgeen minder gewenst is.

In situaties waar, in verband met beperkt beschikbare ruimte op een bedrijfsterrein, wordt gekozen om de opslag van ‘losse’ gasflessen en gasflessen aangesloten op een verzamelleiding te combineren in een opslagvoorziening, moet echter wel steeds worden nagegaan of deze situatie veiligheidstechnisch gezien acceptabel is. De opslag moet in ieder geval voldoen aan de eisen van hoofdstuk 6. Het is in eerste instantie aan het bedrijf om aan te tonen of deze wijze van opslag verantwoord is. Het mag duidelijk zijn dat:

  • de doorvoering van de leiding(en) mag niet leiden tot een vermindering van de WBDBO van de opslagvoorziening;
  • de leiding(en) inclusief afsluiter(s) moeten zijn aangelegd door een deskundige installateur (ten minste aantoonbare ervaring met het aanleggen van gasleidingen);
  • leidingen(en) moeten tegen aanrijden of andere situaties zijn beschermd tegen beschadiging;
  • de afsluiter(s) moet zodanig zijn geplaatst dat deze bij een calamiteit snel kan/kunnen worden gesloten.

Deze vraag behandelt

 
PGS 15:20056.2.10
PGS 15:20116.2.11

 


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15