Menu
PGS

In laboratoria staan geen ADR-etiketten op de verpakking, terwijl PGS15 op gebaseerd is. Wat nu?

Er kan gewerkt worden volgens de Wms-etikettering (Wet Milieugevaarlijke Stoffen).


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15