Menu
PGS

Moeten er eisen gesteld worden aan instanties of personen die het ontwerp van een brandbeveiligingsinstallatie of een uitgangspuntendocument maken?

Het is aan de opdrachtgevers om kwaliteitseisen te stellen aan bijvoorbeeld de ingenieursbureaus die dit soort opdrachten uitvoeren. Dit is niet de taak van de overheid of het bevoegd gezag. Als hulpmiddel voor het opstellen van een uitgangspuntendocument (UPD) is een blauwdruk opgesteld. De minimale eisen voor het opstellen van een UPD zijn in de PGS15 opgenomen, PGS 15:2005 is daarop aangepast met een erratum op 11 december 2008. In de PGS 15:2011 is dit uitgewerkt in voorschriften 4.8.3 en 4.8.4.

De kwaliteitsborging vindt plaats op het UPD of het ontwerp geborgd door toetsing door een geaccrediteerde inspectie-A-instelling.

Vindplaats:

PGS 15:2005 vs 4.8.2.1
PGS 15:2011 vs 4.8.3


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15