Op welk voorschrift kan of mag ik handhaven als kunststof verpakkingen en/of IBC's voor opslag van gevaarlijke stoffen ouder zijn dan 5 jaar en ik aan de kwaliteit van de verpakking twijfel?

In voorschrift 3.11.1 van PGS 15 is een doelbepaling opgenomen over de kwaliteit van de verpakking. Vervolgens is toegelicht dat in ieder geval aan dat voorschrift wordt voldaan, als het een UN (United Nations)-gekeurde verpakking betreft. Wanneer de indruk bestaat dat de kwaliteit van de verpakking onvoldoende is, bijvoorbeeld door visuele waarneming of door vaststellen van het overschrijden van keuringstermijnen, kan handhavend worden opgetreden op basis van het doelvoorschrift.

Volgens het ADR is de toegestane gebruiksduur voor kunststof vaten en jerrycans, en ‘Intermediate Bulk Containers’ (IBC) van stijve kunststof en combinatie-IBC's met binnenhouder van kunststof, 5 jaar (tenzij door de bevoegde autoriteit anders is bepaald).

Als in een vergunning  een voorschrift is opgenomen dat alle verpakkingen UN-gekeurde verpakkingen moeten zijn, dan kan uiteraard ook op dat voorschrift worden gehandhaafd. Wanneer aan de kwaliteit van de UN-gekeurde verpakking wordt getwijfeld, kan contact opgenomen worden met de Inspectie Leefomgeving en Transport .

Vindplaats

PGS 15:2016 voorschrift 3.11.1
PGS 15:2011 paragraaf 3.11


backTerug naar Vraag en Antwoord PGS15