Menu
PGS

Op welk voorschrift kan of mag ik handhaven indien kunststof verpakkingen en/of IBC's voor opslag van gevaarlijke stoffen ouder zijn dan 5 jaar en ik aan de kwaliteit van de verpakking twijfel?

In voorschrift 3.11.1 van PGS15 is een doelbepaling opgenomen met betrekking tot de kwaliteit van de verpakking. Vervolgens is toegelicht dat in ieder geval aan dat voorschrift wordt voldaan, indien het een UN (United Nations)-gekeurde verpakking betreft. Wanneer de indruk bestaat dat de kwaliteit van de verpakking onvoldoende is, bijvoorbeeld op grond van visuele waarneming of op grond van het overschrijden van keuringstermijnen, kan handhavend worden opgetreden op basis van het doelvoorschrift.

Volgens het ADR is de toegestane gebruiksduur voor kunststof vaten en jerrycans, alsmede ‘Intermediate Bulk Containers’ (IBC) van stijve kunststof en combinatie-IBC's met binnenhouder van kunststof, 5 jaar (tenzij door de bevoegde autoriteit anders is bepaald).

Indien in een vergunning of besluit (bv Activiteitenbesluit) een voorschrift is opgenomen dat alle verpakkingen UN-gekeurde verpakkingen moeten zijn, dan kan uiteraard ook op dat voorschrift worden gehandhaafd. Wanneer aan de kwaliteit van de UN-gekeurde verpakking wordt getwijfeld, kan contact opgenomen worden met de Inspectie Leefomgeving en Transport

Vindplaats

PGS15:2005 paragraaf 3.11
PGS15:2011 paragraaf 3.11


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15