Menu
PGS

In de toelichting op tabel 4 van PGS15 (voorschrift 4.5.1) wordt gesproken over 'de combinatie van de grootste gevaarseigenschappen'. Hoe kun je de verschillende vlampunten cq. stofeigenschappen combineren? Of moet het woord 'combinatie' komen te vervallen waardoor je uitkomt op beschermingsniveau 1?

Bij de beoordeling moeten ook de bijkomende gevaren worden meegenomen. Als een stof bijvoorbeeld tot ADR-klasse 3 (vlampunt = 61oC) behoort en een bijkomend gevaar heeft conform etiket van klasse 6.1, dan moeten beide gevaarsaspecten in het 'fictieve mengsel' worden meegenomen. Hierdoor kom je op beschermingsniveau 1 uit.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15