Menu
PGS

Bij veel voorschriften in de PGS15 staat een codering: 'Wm, AI' en PGS15:2011 'Wabo,AI'. Is het de bedoeling dat bij het niet naleven van dit voorschrift zowel het bevoegd gezag van de Wabo als de Arbeidsinspectie (AI) handhaaft?

Ja. De codering (pgs15:2005 Wm, AI en pgs15:2011 Wabo,AI) geeft aan vanuit welke wetgeving het voorschrift is opgenomen. Daaraan is gerelateerd welke overheidsdiscipline in de uitvoering, vergunningverlening, toezicht of advisering van het betreffende voorschrift voorziet.

Wm =Wet milieubeheer
AI = Arbeidsinspectie
Wabo= Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

De codering AI geeft aan dat de voorschriften hun oorsprong vinden in Arbeidsomstandighedenwet. De Arbeidsinspectie voert daarop controles uit.
De codering Wabo geeft aan de de voorschriften hun oorsprong vinden in de Wabo waarin zowel bouw als milieuvergunningen (voorheen Wm) zijn gecombineerd. De gemeenten en provincies en in bijzondere gevallen een ministerie zijn hiervoor het bevoegd gezag.

Vindplaats

PGS15:2005 paragraaf 1.6
PGS15:2011 paragraaf 0.2.3


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15