Menu
PGS

Waarom is in voorschrift 6.2.4 van PGS 15 de eis opgenomen van een 60 minuten brandwerende gevel en niet dat er sprake moet zijn van een WBDBO van een x aantal minuten?

Bij de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) zoals bedoeld in NEN 6068 is er altijd sprake van een WBDBO tussen ruimten. Omdat een open opslagplaats van gasflessen niet kan worden gezien als een ruimte kan er geen WBDBO-eis worden voorgeschreven.

Het gaat er hier om dat de scheidingsconstructie (de gevel) ten minste 60 minuten brandwerend wordt uitgevoerd, ervan uitgaande dat de opslag van de gasflessen tegen de gevel is gesitueerd of op een afstand van minder dan 3 meter van de gevel.

Dit onderwerp komt ook aan bod in de vraag en antwoord over brandwerende gevel en de vraag en antwoord over de aanstraling van gasflessen.

De vraag behandelt

PGS 15:2005 6.2.4
PGS 15:2011 6.2.4 


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15