Menu
PGS

Hoe moet worden omgegaan met de eis die in voorschrift 6.2.4 van PGS 15 is opgenomen dat bij buitenopslag van gasflessen (tegen een gebouw) de gevel tot 4 meter hoogte 60 minuten brandwerend moet zijn uitgevoerd als de gevel maar 3 meter boven de flessen uitsteekt?

Als de opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot de inrichting behorend gebouw dan moet dat deel van de wand een brandwerendheid van ten minste 60 minuten bezittenen. De wand moet tot maximaal 4 m boven en 2 m aan weerszijden van de gasflessenopslag op een brandwerendheid van tenminste 60 minuten zijn gebracht.

Als het deel van de gevel boven de opslag van gasflessen minder dan 4 meter hoog is, dan geldt voor wat betreft de brandwerende uitvoering van dat deel de hoogte tot aan de daklijn.

In dit geval dient het resterende deel ten minste 60 minuten brandwerend te worden uitgevoerd. Het heeft geen nut om hier een bepaald gedeelte van het dak van het gebouw ook 60 minuten brandwerend uit te voeren.

In de PGS 15:2011 is het doel van de voorschriften verduidelijkt. Er is een extra voorschrift opgenomen dat het doel van dit voorschrift is dat de maximale warmtestralingsbelasting op gasflessen niet hoger mag zijn dan 10 kW/m2 .Er is een extra toelichting opgenomen dat in plaats van aanpassing van de brandwerendheid van de gevel andere maatregelen getroffen kunnen worden, bijvoorbeeld aanbrengen van een dak en zijmuren rond de gasflessen opslag. Zie verder de FAQ over aanstraling gasflessen.

Deze vraag behandelt

PGS 15:2005 6.2.4
PGS 15:2011 6.2.4
                      6.2.6


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15