Hoe moet worden omgegaan met de eis die in voorschrift 6.2.5 van PGS 15 is opgenomen, dat bij buitenopslag van gasflessen (tegen een gebouw) de gevel tot 4 meter hoogte 60 minuten brandwerend moet zijn uitgevoerd als de gevel maar 3 meter hoog is?

Als de opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot de inrichting behorend gebouw dan moet dat deel van de wand een WBDBO van ten minste 60 minuten bezitten. De wand moet tot maximaal 4 m hoogte en 2 m aan weerszijden van de gasflessenopslag op een brandwerendheid van tenminste 60 minuten zijn gebracht.

Als het deel van de gevel minder dan 4 meter hoog is, dan geldt voor wat betreft de brandwerende uitvoering van dat deel de hoogte tot aan de daklijn.

In dit geval dient de gevel tot aan de dakrand ten minste 60 minuten brandwerend te worden uitgevoerd. Het heeft geen nut om hier een bepaald gedeelte van het dak van het gebouw ook 60 minuten brandwerend uit te voeren.

Op basis van gemotiveerd afwijken kan een brandwerende gevel komen te vervallen als de warmtestralingsbelasting op de gasflessen niet hoger kan zijn dan 10kW/m 2 . In plaats van aanpassing van de brandwerendheid van de gevel kunnen andere maatregelen getroffen worden, bijvoorbeeld aanbrengen van een dak en zijmuren rond de gasflessenopslag. Zie verder de FAQ over aanstraling gasflessen .

Vindplaats

PGS 15:2016Β 6.2.5 en 6.2.6
PGS 15:2011 6.2.4 enΒ 6.2.6


backTerug naar Vraag en Antwoord PGS15