Wat zijn de algemene bepalingen over Veiligheidsinformatiebladen (VIB) ?

De bepalingen voor veiligheidsinformatiebladen staan in bijlage II van de REACH verordening (EG.nr. 1907/2008). Deze bijlage is op 20 mei 2010 gewijzigd met verordening (EU) nr. 453/2010. Meer informatie over Veiligheidsinformatiebladen staat op de webpagina van de REACH-helpdesk, veel gestelde vragen. Hoe stoffen moeten worden geclassificeerd is opgenomen in de EU-GHS-verordening .

Vindplaats

  • PGS 15:2016 3.13.3
  • PGS 15:2011 3.16.2


backTerug naar Vraag en Antwoord PGS15