Menu
PGS

Wat zijn de algemene bepalingen met betrekking tot Veiligheidsinformatiebladen (VIB) ?

Ten tijde van pgs15:2005 was het veiligheidsinformatiebladenbesluit op basis van Wet Milieugevaarlijke stoffen van toepassing. Dit besluit is vervallen in 2007. Nu geldt de EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH).

De bepalingen voor veiligheidsinformatiebladen staan in bijlage II van de REACH verordening (EG.nr. 1907/2008). Deze bijlage is op 20 mei 2010 gewijzigd met verordening (EU) nr. 453/2010. Meer informatie over Veiligheidsinformatiebladen staan op de vragen en antwoorden over VIB pagina van de REACH-helpdesk. Hoe stoffen moeten worden geclassificeerd is opgenomen in de EU-GHS-verordening.

Vindplaats

PGS15:2005    3.16.2
PGS15:2011    3.16.2


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15