Menu
PGS

Alcoholhoudende dranken in consumentenverpakking worden in PGS15 niet beschouwd als stoffen vallend onder -klasse 3. Geldt dit ook voor alcoholhoudende dranken met een vlampunt lager dan 61 graden Celsius?

Ja. Alle alcoholhoudende dranken in consumentenverpakking zijn uitgezonderd van PGS15.

Vindplaats

PGS15:2005 tabel 3, noot 5
PGS15:2011 tabel 1.1 klasse 3 stoffen
ADR hoofdstuk 3.3

Zie ook de vraag en het antwoord:

Welke eisen gelden er voor de opslag van alcohol in verpakking?


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15