Gevaarlijke afvalstoffen vallen binnen de werkingssfeer van PGS 15 wanneer de stoffen waaruit het afval bestaat binnen de werkingssfeer vallen. Moeten er gevaarsetiketten aanwezig zijn op de verpakkingen van gevaarlijke afvalstoffen?

Ja. Gevaarlijke afvalstoffen in een opslagvoorziening moeten op dezelfde manier worden geëtiketteerd als de stof waarmee de afvalstof chemisch of fysisch overeen komt.

Gevaarlijke afvalstoffen worden aangewezen volgens de Eural-regelgeving.

Vindplaats

  • PGS 15:2016 voorschrift 3.11.2
  • PGS 15:2011 paragraaf 3.11  Bijlage A Begrippenlijst


backTerug naar Vraag en Antwoord PGS15