Menu
PGS

Gevaarlijke afvalstoffen vallen binnen de werkingssfeer van PGS 15 wanneer de stoffen waaruit het afval bestaat binnen de werkingssfeer vallen. Moeten er gevaarsetiketten aanwezig zijn op de verpakkingen van gevaarlijke afvalstoffen?

Ja. Gevaarlijke afvalstoffen moeten voor het vervoer op dezelfde manier worden geëtiketteerd als de stof waarmee de afvalstof chemisch of fysisch overeen komt.

Gevaarlijke afvalstoffen worden aangewezen op grond van de Eural-regelgeving.

Vindplaats

PGS15:2005 paragraaf 3.11  Hoofdstuk 10 Begrippenlijst
PGS15:2011 paragraaf 3.11  Bijlage A Begrippenlijst


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15