Menu
PGS

Staat in een uitgangspuntendocument de afbakening vermeld van een inspectie door een geaccrediteerde inspectie-A-instelling?

Een uitgangspuntendocument (UPD) moet duidelijkheid geven over en vermelden welke randvoorwaarden naast alleen de techniek kritisch zijn voor het goed functioneren van de brandbeveiligingsinstallatie. Bouwkundige, installatietechnische en organisatorische (BIO) aspecten die relevant zijn voor de goede werking van de installatie, moeten in het UPD zijn opgenomen en onderdeel van de inspectie vormen. Het beschrijven van overige BIO-aspecten in het UPD is optioneel. De minimale eisen voor het opstellen van een UPD zijn in de PGS 15 opgenomen, PGS 15:2005 is daarop aangepast met een erratum op 11 december 2008. In de PGS 15:2011 is dit uitgewerkt in voorschriften 4.8.3 en 4.8.4 Als hulpmiddel voor het opstellen van een UPD is een blauwdruk opgesteld door Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het ccv).

Deze vraag behandelt:

pgs 15:2005 vs 4.8.2.1
pgs 15:2011 vs 4.8.3, vs 4.8.4

Andere vragen over dit onderwerp

Eisen opsteller uitgangspuntendocument


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15