Zou het bevoegd gezag nà een positieve beoordeling van het uitgangspuntendocument door een geaccrediteerde inspectie-A-instelling, nog met aanvullende technische eisen kunnen/mogen komen?

Nee, in principe niet. Technische eisen vloeien voort uit omgevingsvergunning (bouw- en milieu) en ontwerpnormen. Het is wel belangrijk dat in het voortraject voldoende wordt gecommuniceerd tussen het bedrijf, de overheid, de opsteller UPD en de toetsende Inspectie-instelling. Het bevoegd gezag kan zich bij de beoordeling t.b.v. de goedkeuring beperken tot een beoordeling van de accreditatie-gegevens van de inspectie-instelling, en of het UPD in overeenstemming is met de vergunningen.

Het bevoegd gezag kan ook besluiten een diepgaand onderzoek te doen naar de juistheid van het UPD. In principe moet het bevoegd gezag na positieve beoordeling goedkeuring verlenen, tenzij als gevolg van vernieuwde inzichten tijdens de procedure veranderingen komen in de beginselen van het uitgangspuntendocument. Het bevoegd gezag moet dit schriftelijk laten weten.


backTerug naar Vraag en Antwoord PGS15