Wat is het doel van de in voorschrift 6.2.5 van PGS 15 beschreven eis? Gaat het hier om bescherming van de flessen tegen aanstraling als gevolg van een brand in het gebouw of gaat het om bescherming van het pand als gevolg van brandende gasflessen?

Het uitgangspunt bij het formuleren van de voorwaarden in de PGS is steeds geweest dat de gasflessen beschermd moeten worden tegen invloeden van buitenaf. InΒ dit geval dus tegen warmte aanstraling als gevolg van brand in het gebouw. De constructie van de gasflessen zelf is zodanig dat ervan uitgegaan mag worden dat deze geen bedreiging naar buiten vormen bij normale opslagomstandigheden.

In PGS 15:2016 is het doel van de voorschriften duidelijk gemaakt en wordt aangegeven dat het gaat om het beschermen van de gasflessen tegen warmte aanstraling van buitenaf. Er is ook een extra voorschrift opgenomen dat de maximale stralingsbelasting niet groter mag zijn dan 10 kW/m 2 . Er is een toelichting opgenomen dat andere voorzieningen een gelijkwaardig niveau van veiligheid opleveren.

Vindplaats

PGS 15:2016 vs 6.2.5 en 6.2.6

PGS 15:2011 vs 6.2.4, 6.2.5 en 6.2.6


backTerug naar Vraag en Antwoord PGS15