Menu
PGS

Vallen aanstekers en gaspatronen onder de werkingssfeer van PGS15?

Ja. Gasaanstekers en gaspatronen dienen als spuitbussen volgens PGS15 opgeslagen te worden.

Er geldt een ondergrens van 50 kg tenzij opslag plaatsvind met andere gevaarlijke stoffen.

Vindplaats

PGS15:2005 Hoofdstuk 7
PGS15:2011 Hoofdstuk 7


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15