Menu
PGS
6

Aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal

PGS 6:2021 versie 0.1 bevat aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal en toelichting op de regels zoals die in Seveso III en de daarmee verbonden Nederlandse wet- en regelgeving zijn vastgelegd en betrekking hebben op de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen.

PGS 6:2021 is in lijn met de versies d.d. december 2020 van de Omgevingswet, Omgevingsregeling, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit kwaliteit leefomgeving. 

PGS 6:2021 betreft een beperkte herziening van PGS 6:2016. Dit komt doordat Seveso III ongewijzigd van kracht is, maar inmiddels wel een stelselherziening gaat plaatsvinden van het Nederlandse omgevingsrecht. Daarbij gaan o.a. het Brzo 2015 en de Rrzo op in nieuwe AMvB’s. Inhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten na 2016 zijn niet verwerkt. 

PGS 6:2021 versie 0.1 is pas van toepassing bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar verwachting op 1 januari 2022. Tot die tijd geldt PGS 6:2016.

Voor alle actuele informatie met betrekking tot de uitvoering kunt u terecht op http://brzoplus.nl/

Voorgaande publicaties

Actualisatie planning

2120
2220
2320
2120

Bekijk PGS 6

Door deze PGS publicatie te bekijken gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

Om u in de toekomst op de hoogte te houden over belangrijke wijzigingen en actualisaties in PGS 6 bewaren we graag uw e-mail adres.