Menu
PGS
35

Waterstofinstallaties voor het afleveren van waterstof aan voertuigen en werktuigen

Richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige toepassing van installaties voor het afleveren van waterstof aan voertuigen en werktuigen

Deze PGS 35 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico's van het tanken van waterstof te beheersen zijn.

PGS 35 Nieuwe Stijl versie 0.2 is in september 2020 vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) en geeft invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan deze PGS interim al worden toegepast. Hoe dat werkt leest u hier. Begin 2021 zal deze PGS in een beter doorzoekbare digitale vorm verschijnen op deze website.  

Als achtergronddocument vindt u op deze website het rapport van een door de PGS programmaraad ingestelde werkgroep. In het rapport staan de resultaten van een onderzoek naar de interne veiligheidsafstanden voor waterstoftankstations: Report: Internal Safety Distances for PGS 35

PGS-35

Versie PGS 35:2020 versie 0.2 (april 2020)

Bezoek meest actuele versie PGS 35:2020 versie 0.2 (april 2020)

Beschikbare publicaties

Versie PGS 35:2020 versie 0.2 (april 2020)

Voorgaande publicaties

Actualisatie planning

2120
2220
2320

Download PGS 35

Door deze PGS publicatie te downloaden gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

Om u in de toekomst op de hoogte te houden over belangrijke wijzigingen en actualisaties in PGS 35 bewaren we graag uw e-mail adres.