Menu
PGS
26

CNG en LNG

Richtlijn voor het veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen

Deze PGS 26 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico's van het bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen voorzien van een CNG- en/of LNG-installatie te beheersen zijn.

PGS 26 Nieuwe Stijl versie 0.2 is in september 2020 vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) en geeft invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan deze PGS interim al worden toegepast. Hoe dat werkt leest u hier. Begin 2021 zal deze PGS in een beter doorzoekbare digitale vorm verschijnen op deze website.  

In 2021 zal ook worden gestart met PGS 26 deel 2 voor waterstof.   

 

PGS-26

Versie PGS 26:2020 versie 0.2 (april 2020)

Bezoek meest actuele versie PGS 26:2020 versie 0.2 (april 2020)

Beschikbare publicaties

Versie PGS 26:2020 versie 0.2 (april 2020)

Voorgaande publicaties

Actualisatie planning

2120
2220
2320
2320

Download PGS 26

Door deze PGS publicatie te downloaden gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

Om u in de toekomst op de hoogte te houden over belangrijke wijzigingen en actualisaties in PGS 26 bewaren we graag uw e-mail adres.