Menu
PGS
18

LPG: Depots

Butaan, propaan en hun mengsels

In deze richtlijn wordt ingegaan op technische en op organisatorische maatregelen ten aanzien van LPG-depots. Brand en ontploffing vormen een wezenlijk gevaar van de opslag en overslag van LPG. Wanneer het onder druk staande product door defecten in de installatie ontsnapt, kan het met lucht gemengd, een explosief gasmengsel vormen dat door zeer kleine energiehoeveelheden kan worden ontstoken. Naarmate grotere hoeveelheden LPG zijn ontsnapt, worden de gevolgen van een mogelijk daarop volgende brand of explosie ernstiger. Deze richtlijn geeft eisen aan de inrichting, het ontwerp, de constructie, de bedrijfsvoering, het onderhoud en de reparatie van een depot.

De oorspronkelijke CPR 8-3 richtlijn is zonder wijziging omgezet in PGS 18:2005.

PGS-18

Versie PGS 18:2013 versie 1.0 (dec 2013)

Bezoek meest actuele versie PGS 18:2013 versie 1.0 (dec 2013)

Beschikbare publicaties

Versie PGS 18:2013 versie 1.0 (dec 2013)

Voorgaande publicaties

Actualisatie planning

2120
2220
2320

Download PGS 18

Door deze PGS publicatie te downloaden gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

Om u in de toekomst op de hoogte te houden over belangrijke wijzigingen en actualisaties in PGS 18 bewaren we graag uw e-mail adres.