Menu
PGS
9

Cryogene gassen – Opslag van 0,150 m3 – 100 m3

Richtlijn voor de veilige opslag van cryogene gassen

Deze publicatie bevat voorschriften voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van  de cryogene gassen zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium en lachgas.

De voorgaande versie (2005) bevatte alleen voorschriften voor zuurstof met een ondergrens van 0,45 m3. De interne veiligheidsafstanden zijn nu herberekend door het RIVM in opdracht van de PGS-beheerorganisatie. Voor de meeste gevallen zijn de interne veiligheidsafstanden kleiner geworden. Tevens zijn er extra eisen gesteld aan de omgeving, ruimtelijke indeling van de opslagvoorziening en aan de fundatie.

Vanaf 1 april 2020 is er een concept beschikbaar dat is goedgekeurd door de PGS-Programmaraad. Deze zal samen met de Omgevingswet worden genotificeerd bij de Europese Commissie. Een definitieve versie wordt najaar 2020 verwacht.  

Publicaties

Voorgaande publicaties

Actualisatie planning

2020
2120
2220

Download PGS 9

Door deze PGS publicatie te downloaden gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

Om u in de toekomst op de hoogte te houden over belangrijke wijzigingen en actualisaties in PGS 9 bewaren we graag uw e-mail adres.