Menu
PGS
35

Waterstof

Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen

Deze PGS heeft betrekking op wegvoertuigen die waterstof als brandstof gebruiken. Om de marktintroductie van dit soort wegvoertuigen mogelijk te maken gaan het Rijk, koplopers uit de gas- en auto-industrie en decentrale overheden de komende jaren kennis en ervaring opdoen met waterstofprojecten zoals de aanleg van waterstoftankstations. Het doel in deze fase van marktvoorbereiding is om randvoorwaarden te formuleren op het gebied van veiligheid, vergunningverlening en fiscaliteit en tegelijkertijd de maatschappij met waterstof als voertuigbrandstof kennis te laten maken.

Deze PGS is van toepassing op waterstofafleverinstallaties op het land, met inbegrip van de hieraan verbonden en/of hiervoor benodigde hulpapparatuur met een maximale afleverdruk van 350 bar of 700 bar gasvormig waterstof voor wegvoertuigen met Europese typegoedkeuring. 

Als achtergronddocument vindt u op deze website het rapport van een door de PGS programmaraad ingestelde werkgroep. In het rapport staan de resultaten van een onderzoek naar de interne veiligheidsafstanden voor waterstoftankstations: Report: Internal Safety Distances for PGS 35.

Publicaties

Actualisatie planning

1920
2020
2120
2220
1920

Download PGS 35

Door deze PGS publicatie te downloaden gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

Om u in de toekomst op de hoogte te houden over belangrijke wijzigingen en actualisaties in PGS 35 bewaren we graag uw e-mail adres.