Menu
PGS
23

LPG: Vulstations voor flessen en ballonvaarttanks

Butaan, propaan en hun mengsels

In deze richtlijn wordt ingegaan op technische en op organisatorische maatregelen ten aanzien van LPG vulstations voor flessen en balonvaarttanks. Brand en ontploffing vormen een wezenlijk gevaar van de opslag en het vullen van flessen. Wanneer het onder druk staande product door defecten in de installatie ontsnapt, kan het met lucht gemengd, een explosief gasmengsel vormen dat door zeer kleine energiehoeveelheden kan worden ontstoken. Naarmate grotere hoeveelheden LPG zijn ontsnapt, worden de gevolgen van een mogelijk daarop volgende brand of explosie ernstiger. Deze richtlijn geeft eisen aan de inrichting, het ontwerp, de constructie, de bedrijfsvoering, het onderhoud en de reparatie van een LPG-flessenvulinrichting. 

De oorspronkelijke CPR 11-5 richtlijn is 2005 zonder wijziging omgezet in PGS 23:2005.

Publicaties

Voorgaande publicaties

Actualisatie planning

2020
2120
2220

Download PGS 23

Door deze PGS publicatie te downloaden gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

Om u in de toekomst op de hoogte te houden over belangrijke wijzigingen en actualisaties in PGS 23 bewaren we graag uw e-mail adres.