Menu
PGS
19

Propaan en butaan: opslag

Deze publicatie is in eerste instantie van toepassing op de opslag van propaan in stationaire reservoirs met een inhoud vanaf 0,15 m3. Het heeft betrekking op de gehele propaaninstallatie, van opslag en verdamper tot leidingen en appendages tot aan de gevel van het gebouw, woningen of bedrijfsruimte waar de leidingen naar binnen gaan.

In aanvulling daarop is het mogelijk deze richtlijn te gebruiken als basis voor afwijkende situaties.

Een speciale categorie vormen de stationaire reservoirs op verplaatsbare onderstellen die op bouwterreinen worden gebruikt. De richtlijn is ook op die reservoirs van toepassing.

Ook geldt de richtlijn zowel voor gasafname- als vloeistofafname-installaties.

Het lossen van de tankwagen wordt in deze publicatie behandeld, maar het laden van de tankwagen en de eisen die aan de tankwagen zelf worden gesteld, worden niet in deze publicatie behandeld.

De publicatie is niet primair bedoeld voor bedrijven die onder het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo ‘99) vallen. Voor wat betreft de technische integriteit van een reservoir kunnen de Brzo-bedrijven zich zonder meer conformeren aan deze publicatie.

De richtlijn vervangt PGS 19:2008. PGS 19:2008 verving ook PGS 20 en 21. Om toepassing van verouderde regelgeving en strijdigheid met nu geldige wettelijke bepalingen te voorkomen is van belang dat een pragmatische aanpak wordt gehanteerd. Dat wil zeggen dat bij het houden van toezicht op de naleving van vergunningen waar naar oudere versies van PGS 19, 20 of 21 wordt verwezen, waar mogelijk de geactualiseerde richtlijn wordt gebruikt.

Momenteel is het concept van PGS 19 Nieuwe Stijl beschikbaar voor openbaar commentaar. U kunt uw reactie in de wijzigingstabel uiterlijk 25 oktober 2018 sturen naar: pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Publicaties

Voorgaande publicaties

Actualisatie planning

1920
2020
2120
2220
1920

Download PGS 19

Door deze PGS publicatie te downloaden gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

Om u in de toekomst op de hoogte te houden over belangrijke wijzigingen en actualisaties in PGS 19 bewaren we graag uw e-mail adres.