Menu
PGS

Planning huidige werkprogramma

Deze tabel geeft een indicatie van de looptijd van verschillende PGS'en die in het lopende werkprogramma zijn opgenomen. De Adsviesraad stelt jaarlijks de prioriteiten vast, op basis waarvan de Programmaraad besluit welke nieuwe onderwerpen opgepakt, en welke bestaande onderwerpen geactualiseerd zullen worden. De tabel wordt jaarlijks bijgewerkt.
2120
2220
2320