Menu
PGS

Wijzigingen in nieuwe PGS 15

29 december 2011

In september 2009 is een PGS-team gestart met het actualiseren van PGS 15. De opdracht was om PGS 15 gedeeltelijk aan te pakken, zodat alleen de urgente punten werden aangepast. Na vele discussies en maar liefst 200 commentaren uit de externe commentaarronde is er binnen het PGS team overeenstemming bereikt over een nieuwe versie.

Hieronder is in hoofdlijnen weergegeven wat in PGS 15 is veranderd:

Een deel van het commentaar is bewaard voor een volgende inhoudelijke herziening aangezien het hier slechts een gedeeltelijke actualisatie betreft.

Meer achtergrond details over de totstandkoming van PGS 15 kunt u in een eerder verschenen artikel uit Gevaarlijke Lading en in een interview uit InfoMil Perspectief lezen.   

Een meer gedetailleerd overzicht van wijzigingen is te vinden in deze PDF.

Overig nieuws

Bekijk compleet overig nieuws archief