Menu
PGS

Relevant: Bijscholing aandachtsgebieden omgevingsveiligheid

17 July 2018

In september 2018 start de bijscholing aandachtsgebieden omgevingsveiligheid. De bijscholing wordt georganiseerd vanuit het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). 

Met de Omgevingswet verandert ook het externe veiligheidsbeleid. Die verandering begint met een nieuwe naam: omgevingsveiligheid. Nieuw in het beleid zijn de aandachtsgebieden omgevingsveiligheid. Deze komen in de plaats van de fN-curve die gebruikt werd voor de verantwoording van het groepsrisico. Met de aandachtsgebieden is een ruimtelijke vertaling mogelijk voor de bescherming van groepen mensen. Ook is er meer aandacht voor de effecten van diverse ongevalsscenario’s (brand, explosie, gifwolk). Hiermee wordt het risico vroegtijdig en integraal afgewogen om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te waarborgen. 

Dit vergt nieuwe kennis en kunde. Daarom is de bijscholing aandachtsgebieden omgevingsveiligheid ontwikkeld. 

Lees verder   

Overig nieuws

Bekijk compleet overig nieuws archief