Menu
PGS

PGS 12, publicatie over ammoniak, opslag en verlading is geactualiseerd

1 mei 2014

PGS 12 ‘Ammoniak: opslag en verlading’, is gepubliceerd. De publicatie is beschikbaar op de website.

Deze geactualiseerde richtlijn geeft richtlijnen en eisen voor een veilige opslag en verlading van ammoniak en het beperken van eventuele effecten. Het betreft opslag onder druk in zowel cilinders als bollen als in gekoelde atmosferische tanks waarbij geen ondergrens of bovengrens wordt gesteld voor het volume van de opslag van ammoniak.

Deze versie vervangt PGS 12: ‘Ammoniak: opslag en verlading’, PGS 12:2009.
De belangrijkste veranderingen bij de herziene PGS 12 zijn:


Ga direct naar PGS 12:2014

Overig nieuws

Bekijk compleet overig nieuws archief