Toepassing PGS Nieuwe Stijl richtlijnen in de periode tot inwerkingtreding Omgevingswet

In dit document leest u hoe PGS Nieuwe Stijl al toe te passen is vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Opmerking: Op grond van juridische overwegingen bevatten de paragrafen met de kopjes ‘Omgevingsvergunningplichtige bedrijven’ en ‘Bedrijven die onder algemene regels vallen’ in dit document enkele wijzigingen ten opzichte van het gelijknamige document dat tot 21 december op de PGS website was gepubliceerd. 

 

Handreiking