Menu
PGS
31

Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties

Het doel van PGS 31 is het beschrijven van de stand der techniek ten aanzien van arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid voor de drukloze, bovengrondse en ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels, in één of meer tanks.

Eind november 2016 heeft de Programmaraad besloten om de conceptversie van PGS oude stijl direct om te zetten volgens de ‘nieuwe stijl’. De reden hiervoor was dat het leek dat een aantal discussiepunten in deze fase niet opgelost zou kunnen worden.
Als resultaat van deze beslissing zijn er gesprekken geweest tussen de nieuwe voorzitter en diverse deelnemers van het PGS 31-team om tot een goede afronding van PGS 31 te komen. Tijdens die gesprekken kwam naar voren dat er een breed uitgesproken wens is om eerst de discussiepunten op te lossen en PGS 31 oude stijl af te ronden. Alle betrokken partijen zijn zeer gemotiveerd en bereid om tot een goed resultaat te komen. Deze nieuwe inzichten hebben er toe geleid dat de Programmaraad goedkeuring geeft aan het afronden van PGS 31 in oude stijl. PGS 31 in oude stijl zal naar verwachting voor de zomer afgerond zijn. Vervolgens zal de stap worden gemaakt van de omzetting naar PGS nieuwe stijl.

Publicaties

Actualisatie planning

1720
1820
1920
2020
1920

Download PGS 31

Door deze PGS publicatie te downloaden gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

Om u in de toekomst op de hoogte te houden over belangrijke wijzigingen en actualisaties in PGS 31 bewaren we graag uw e-mail adres.